BEDEMGRAD d.o.o. je registriran kao trgovačko društvo pri Trgovačkom sudu u Osijeku dana 08.11.1990. godine. Tvrtka je registrirana za knjigovodstvene i informatičke usluge. Djelatnost je vođenje poslovnih knjiga poduzetnicima, savjetovanje pri nabavi informatičke opreme, izrada aplikacija.

OIB: 30416450374 MBS: 050021287
Adresa: HR-31500 Našice, Franjevačka 2E
Žiro-račun: HR2224020061100688411 Erste Bank
Uprava: Melita Crnković
Osnivački kapital 20.000,00 HRK

Kontakt:
091-614-8942 Melita
091-614-8941 Damir
melita@bedemgrad.hr
damir@bedemgrad.hr